Home

We kunnen werken aan buiten ons zelf gelegen doelen, en we kunnen door filosofie te bedrijven werken aan onszelf als 'instrument' dat waarneemt, denkt, oordeelt en handelt. Het eerste is wat ook ondernemingen doen en het tweede behoort tot het domein van het menselijk bestaan. Op beide terreinen lever ik bijzondere bijdragen: organisaties beter laten presteren door het toevoegen van opmerkelijke inzichten en mensen bewust maken van de eigen wijze van werken; daar sta ik voor. Sedert 1990 ben ik gevestigd als onafhankelijk bedrijfskundig organisatieadviseur; als filosoof ben ik aanhanger van het credo van Leonardo da Vinci: een leven lang leren. (Zie probleemstelling.)

U vindt hier informatie over:
-  Visie op ondernemen, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling
-  Bedrijfsgebonden en disciplineoverstijgende activiteiten
-  Filosofiestudie in groepsverband
-  Data studiegroepbijeenkomsten
-  Contactgegevens
Vragen en opmerkingen zie ik met interesse tegemoet. Gaat u daarvoor naar 'contact'.

Een centrum voor mensen in het centrum

Een centrum voor mensen in het centrum


Over de afgebeelde plastiek

De afgebeelde plastiek, een bronzen beeld van Tjikkie Kreuger uit 1983, draagt de titel 'Het leven is een uitdaging'. Deze korte zin kan gaandeweg een volle inhoud krijgen. Een element dat frappeert, is dat de kunstenaar twee mensen heeft uitgebeeld in plaats van een. Dat is een van de uitdagingen: ofschoon de mens een sociaal wezen is en derhalve voor zijn menswording niet buiten de andere mens kan, beleeft deze zelfde mens thans in toenemende mate zijn eigenheid, zijn individualiteit. Dit roept spanning op: een zoekproces naar het eigen Ik zonder daarin de ander te verliezen.

Zie www.tjikkiekreuger.nl

Hosted by Websitesdirect | Designed by iSites