Als mens worden wij in ons leven voor veel uitdagingen gesteld. Werk en mensen om ons heen verwachten van alles en vanuit je eigen innerlijk heb je ook wensen en behoeften. We kunnen werken aan buiten ons zelf gelegen doelen, en we kunnen door filosofie te bedrijven werken aan onszelf als iemand die waarneemt, denkt, oordeelt en handelt.

Aristoteles benoemde twee evidente uitgangspunten waarop alle overige filosofie is gebaseerd.

  1. De mens streeft van nature naar kennis. Dit streven komt tot uitdrukking in het stellen van vragen.
  2. Het doel van het menselijk bestaan is geluk.

Geluk vereist dat men weet waarnaar men op weg is. Men heeft een doel. Geluk bestaat uit zelfgekozen doelgerichte activiteiten.

Zonder doel is men slechts bezig met het doorbrengen van de tijd.

Het doel treffen ‑ een schot in de roos ‑ is moeilijk. Het doel missen is gemakkelijk; de mogelijkheden daarvoor zijn onbegrensd. Men kan dus op veel manieren foutief handelen.

Wil je niet je leven lang foutief handelen? Heb jij een zelfgekozen doel? Ben je je bewust van de principes van het bestaan? Welnu, hier tref je scholingsactiviteiten die zijn gericht op praktisch denken. Want praktisch denken brengt je verder op je weg naar een zelfgekozen doel, juist handelen en begrijpen wat je doet.

In het boek Over begrijpen en beslissen wordt gewezen op twee ontwikkelingsmogelijkheden. Met deel I van het boek werk je aan jezelf als voortbrenger van inzichten en besluiten. Met deel II vergroot je de kans zinvolle veranderingen buiten jezelf tot stand te brengen.

Het boek bevat beproefd studiemateriaal. Nieuw is dat dit studiemateriaal nu ook online beschikbaar is. We doen dit vanuit idealisme omdat we uit eigen ervaring weten, dat met het studiemateriaal in de praktijk tot verbluffende resultaten kan worden gekomen.

Tot slot merk ik op dat aan deze website blogs zijn toegevoegd waarvan de inhouden gedurende de afgelopen twee decennia werden samengesteld. Daarbij heb ik me soms laten inspireren door vakgenoten, zoals Adriaan Bekman en Cees Zwart.

 

Je móét wel kiezen

Vertwijfeling is, zo schrijft Kierkegaard (Deense filosoof, 1813-1855), een onrust die in je binnenste woont, een onvrede, een disharmonie, een angst voor iets onbekends. Die onrust ontstaat doordat vertwijfeling je op jezelf terugwerpt,... LEES MEER

Omgaan met tijd

Self-management of door de omstandigheden gestuurd worden? That’s the question. Werkende mensen ‑ en dus ook beslissende leiders ‑ zullen in de toekomst steeds vaker zichzelf moeten managen. Ze zullen zelf moeten beslissen waar ze... LEES MEER

Bezieling en zingeving

In zijn omvangrijke boek Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven behandelt Adriaan Bekman het vraagstuk van bezieling en zingeving. Dit vraagstuk raakt aan de vraagstukken die de filosofie eeuwenlang in bewerking heeft. Dit... LEES MEER