Ten behoeve van de ontwikkeling van meer inzicht in het boek Over begrijpen en beslissen volgen hieronder een aantal filmpjes. In deze filmpjes worden de achtergronden van concepten uit het boek toegelicht en ondersteund met proefjes. Gebruiksadvies: bekijk een filmpje, lees de betreffende pagina’s en bekijk het filmpje dan nog eens. Laat dit op je inwerken en ontdek de rijkdom van deze materie. Nog een laatste advies: dingen die de moeite waard zijn gedaan te worden, zijn de moeite waard om langzaam gedaan te worden.

1. Inleiding over vermogensontwikkeling en situationeel handelen

2. Wat is denken eigenlijk?

3. De reddingsboei

4. Wat is kennen?

5. Wat is de ziel?

6. Centrum en periferie

7. In hoeverre dwingt inzicht?

8. De vrije handeling

9. Over vrijheid

10. Afronding deel I

11. De mens als verbinder tussen geest en materie

12. Rendement