Over begrijpen en beslissen In uw privéleven en in uw werk komt u dagelijks situaties tegen waarbij moet worden geoordeeld en beslist over kleine en cruciale zaken. Maar hoe kom je tot een juist inzicht om een goed besluit te kunnen nemen? Is daarbij het waarnemen van een situatie voldoende of voegt het denken ook nog iets toe aan dit proces?


In deel I wordt verduidelijkt dat waarnemen en denken de twee pijlers zijn waarop onze oordelen en besluiten behoren te worden gebaseerd. Die tekst werd en wordt gebruikt als leidraad tijdens studietrajecten in groepsverband. Het betreft filosofie pur sang. Het zich gaan bezighouden met observaties van het denken is de eerste beslissende stap tot verheldering van
zelfkennis en kennis van het denken. De deur tot het zelfstandig kennen en vrije handelen, tot zelfkennis en zelfsturing, opent zich. Een nieuwe wereld wordt bereikbaar, men betreedt het avontuur van het zuivere denken.


In het verlengde van de in deel I behandelde kennistheorie bevat deel II gezichtspunten voor het bereiken van doelgerichte resultaten. Deel II kan men individueel bestuderen en begrijpen. Delen van deze inhoud lenen zich ervoor over een lange periode experimenterend te worden toegepast. Idealiter wordt uw exemplaar dus een beduimeld boek.

Het boek is bestemd voor ondernemende mensen die zichzelf een doel hebben gesteld en aan de verwerkelijking daarvan – samen met anderen – succesvol willen werken. Behalve het bereiken van beoogde resultaten gaat een dergelijke bestudering en toepassing gepaard met een bijzondere persoonlijke ontwikkeling, namelijk een groeiend bewustzijn van het eigen menszijn.

Bestellen

 

Voorproefje

Bekijk hieronder de eerste 12 pagina’s van het boek: klik op het plaatje en het 1e deel opent zich direct:

Over begrijpen en beslissen

 

De mening van lezers:

1 juni 2019

Met aandacht heb ik ‘Over begrijpen en beslissen’ gelezen en de 12 toelichtende filmpjes gezien. De opzet ‘meer aandacht voor de begrips- en oordeelvorming ’ is m.i. geslaagd. ‘Over begrijpen en beslissen’ is beknopt, maar mede door het zien en horen van de toelichtende filmpjes met voorbeelden (totaal ongeveer 100 minuten = speelfilmlengte) zeker stimulerend om met de inhoud aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met ‘de  reddingsboei’ van Aristoteles en ook de oproep om zelf met innovaties te komen.  

In de PBL beleidsonderzoekspraktijk waar ik werkzaam ben gaat het vooral over begrijpen en beoordelen, niet over beslissen (besluitvorming ligt bij de Ministeries / Tweede Kamer). Wel wordt ons gevraagd om handelingsopties (beleidsalternatieven) voor te stellen. Bij het beoordelen gaat het vaak om het doelbereik (wordt het beleidsdoel gerealiseerd, zo niet; waarom niet?) en het beschouwen van trends. De inhoud van ‘Over begrijpen en beslissen’ is ook voor de onderzoekswereld relevant, niet alleen voor ondernemers.

7 mei 2019

Ik vind het een uitstekend boek dat vanuit de praktijk geschreven is voor de praktijk. De toegevoegde waarde van dit boekje is de inbedding van de essentiële gedachten over denken, begrijpen en beslissen in een praktisch kader voor managers en initiatiefnemers. Gebaseerd op de filosofie van Aristoteles en Rudolf Steiner’s ‘Filosofie van de vrijheid’ worden begrijpen (kennisfilosofie) en beslissen (handelingsfilosofie) in essayform  behandeld. De essays zijn kort en krachtig en behandelen de essentiële ideeën. Het lijkt een klein boekje, maar de inhoud is verstrekkend en zou tot de bagage van iedere professional moeten behoren. Ik vind het een prachtige combinatie van theorie en praktijk. Uit de praktijk geschreven door iemand die zijn hele leven met deze onderwerpen bezig was en dit ook in zijn adviespraktijk uitgedragen heeft.

26 december 2018

Vraag: kan ik nog een aantal boekjes ‘Over begrijpen en beslissen’ bestellen? Ik hoor het graag. En we zetten onze strijd tegen bewusteloosheid ook in 2019 voort.

5 december 2018
    

In al z'n beknopte eenvoud een prachtig overzicht van alle onderwerpen die in de studiegroep van Jaap voorbij kwamen. Een feest van herkenning en fijn om nu alle wijsheid van Jaap in een boekje te hebben.

26 november 2018

Ik wil je graag laten weten dat ik je boek met plezier heb gelezen. Het boek is m.i. in zichzelf helder en duidelijk. De opbouw is ‘fris’ en de voorbeelden zijn verrassend. Het boek is denk ik ook toegankelijk door de vele veelal praktische invalshoeken en door de heldere manier van schrijven. Wel denk ik dat voor mij en anderen deelname aan de leergang en studiegroepen aan de herkenning van de betekenis van denken heeft bijgedragen. Ik denk dat bij het boek verdere instructie wenselijk is.

2 november 2018

Om te beginnen, wil ik zeggen, dat ik het een prachtig dun boek vind. Ik heb het met aandacht en met heel veel plezier gelezen. Het mooie van dit boek vind ik de opbouw en de terug verwijzing naar de verschillende paragrafen, zodat het als het ware één geheel vormt. Uiteraard waren de verschillende onderwerpen en de samenhang in het verleden wel al eens langs geweest in onze bijeenkomsten, maar ik vind het heerlijk om nu een gestructureerd boek met een logische samenhang van de verschillende delen te hebben.

2 november 2018

Het boek was smullen, zowel deel 1 als deel 2.

21 oktober 2018

Jaap, ik denk nog altijd met veel plezier terug aan de bijeenkomsten met jou. Ik ben weer enthousiast over wat je in je boek aandraagt. Het helpt mij zaken opnieuw en dieper te doordenken. Sprak er dit weekend over met een van mijn beste vrienden, die bezig is met een innovatie in duaal ICT-onderwijs. Ik zou hem graag een exemplaar van je boek geven. Kan ik dat bij je bestellen?

21 oktober 2018

Fijn dat het boekje “Over begrijpen en beslissen” is verschenen; ik heb het met veel aandacht gelezen; inhoud natuurlijk niet helemaal onbekend. Het is een indrukwekkend levenswerk geworden. Qua formaat een boekje, qua inhoud een boek!

13 oktober 2018

Waarnaar verwijst jouw ‘begrijpen’, dat wil je weten als je een boek koopt van die naam. Het verwijst naar het begrijpen van het begrijpen, in alle implicaties, plus legt het verantwoording af voor de gekozen weg. Daarmee vind ik het een sterk en wekkend boek geworden. Het is een boek geschreven voor mensen die doelen willen bewerkstelligen en die uitgekeken zijn op de voorgeprogrammeerde routes. Wat niet wegneemt dat het ook voor mensen die dit slechts en passant nastreven, een rijk entijzer is.

6 oktober 2018

Wanneer ik je boek lees dan hoor ik je praten. Het is echt een levenswerk waarin helder en duidelijk je intenties doorklinken terwijl het niet in de ik-vorm geschreven is. Deel 1 gaat over één zaak: de verhouding van waarnemen en denken. Deel 2 over heel veel zaken waarin je ervaring zich uitspreekt. Daar zijn de thema's heel krachtig en compact weergegeven. Een echte vrucht van je werk.

5 oktober 2018

Het boek is voor mij een feest van herkenning. Het is foutloos geschreven. De inhoud is volgens de ons geliefde wijze kort en bondig en zonder overbodige franje en doublures opgesteld. De denkbeelden en figuren zijn krachtig en effectief in de praktijk gebleken. Het doet mij genoegen dat je dit in tekst en beeld vanuit het principe van 'open source' met de wereld deelt.

1 augustus 2013

Jaap ken ik als denker, als filosoof, die het (leren) denken wil delen en bevorderen. Een zin in z'n eigen LinkedIn-beschrijving zegt ook alles over hemzelf: "Waar het om gaat is te begrijpen waar het om gaat". Een geweldig adviseur voor (managers van) bedrijven en mensen. En ... hij heeft humor.