Omgaan met tijd

geplaatst in: Filosofie, Leiderschap, Leren | 1

Self-management of door de omstandigheden gestuurd worden? That’s the question. Werkende mensen ‑ en dus ook beslissende leiders ‑ zullen in de toekomst steeds vaker zichzelf moeten managen. Ze zullen zelf moeten beslissen waar ze het meest kunnen bijdragen en ze moeten … Vervolgd

Aristoteles over vriendschap

geplaatst in: Leiderschap, Leren | 0

Voorwaarden voor geluk In zijn werk Ethica onderzoekt Aristoteles geluk.[1] Hij komt tot de slotsom dat het geluk van de mens bestaat in het verwerven van kennis van de eeuwige beginselen van de werkelijkheid. Maar geluk impliceert ook het praktische … Vervolgd

Mentale ontwikkelingsfasen volwassenen

geplaatst in: Leren, Wetmatigheden | 0

De mentale of geestelijke levensfasen volgen de lichamelijke, zij het dat rond het tweeënveertigste levensjaar (de midlifecrisis) en rond het drieënzestigste (pensioen in zicht) er belangrijke onderlinge verschillen tussen mensen optreden. De een slaagt erin om met nieuwe, geestelijke energie … Vervolgd

Dynamische oordeelsvorming

geplaatst in: Leren, Ondernemen | 0

Het uitspreken van meningen is de normale gang van zaken in de communicatie tussen mensen. Zulke meningen zijn meestal het resultaat van een niet of weinig bewust proces van oordeelsvorming. Ze worden spontaan geuit. Ze zijn of allang voorgevormd of … Vervolgd