Je móét wel kiezen

geplaatst in: Filosofie | 2

Vertwijfeling is, zo schrijft Kierkegaard (Deense filosoof, 1813-1855), een onrust die in je binnenste woont, een onvrede, een disharmonie, een angst voor iets onbekends. Die onrust ontstaat doordat vertwijfeling je op jezelf terugwerpt, op je bestaan, op wie je wilt … Vervolgd

Omgaan met tijd

geplaatst in: Filosofie, Leiderschap, Leren | 1

Self-management of door de omstandigheden gestuurd worden? That’s the question. Werkende mensen ‑ en dus ook beslissende leiders ‑ zullen in de toekomst steeds vaker zichzelf moeten managen. Ze zullen zelf moeten beslissen waar ze het meest kunnen bijdragen en ze moeten … Vervolgd

Bezieling en zingeving

geplaatst in: Filosofie | 0

In zijn omvangrijke boek Bezieling, filosofie van het georganiseerde leven behandelt Adriaan Bekman het vraagstuk van bezieling en zingeving.[1] Dit vraagstuk raakt aan de vraagstukken die de filosofie eeuwenlang in bewerking heeft. Dit zijn de vragen naar onze oorsprong, de … Vervolgd

Aristoteles over vriendschap

geplaatst in: Leiderschap, Leren | 0

Voorwaarden voor geluk In zijn werk Ethica onderzoekt Aristoteles geluk.[1] Hij komt tot de slotsom dat het geluk van de mens bestaat in het verwerven van kennis van de eeuwige beginselen van de werkelijkheid. Maar geluk impliceert ook het praktische … Vervolgd

Mentale ontwikkelingsfasen volwassenen

geplaatst in: Leren, Wetmatigheden | 0

De mentale of geestelijke levensfasen volgen de lichamelijke, zij het dat rond het tweeënveertigste levensjaar (de midlifecrisis) en rond het drieënzestigste (pensioen in zicht) er belangrijke onderlinge verschillen tussen mensen optreden. De een slaagt erin om met nieuwe, geestelijke energie … Vervolgd