Dynamische oordeelsvorming

geplaatst in: Leren, Ondernemen | 0

Het uitspreken van meningen is de normale gang van zaken in de communicatie tussen mensen. Zulke meningen zijn meestal het resultaat van een niet of weinig bewust proces van oordeelsvorming. Ze worden spontaan geuit. Ze zijn of allang voorgevormd of … Vervolgd

Crises en ontwikkeling

geplaatst in: Leren | 0

Bij genezing gaat het erom de krachten die in de mens, de organisatie of de maatschappij zelf zitten, aan te wenden. Problemen zijn er niet alleen om opgelost te worden, ze zijn er ook om te worden doorgemaakt en je … Vervolgd

De ondernemende manager

geplaatst in: Ondernemen | 0

In grote lijnen zijn twee soorten werkzaamheden te onderscheiden, namelijk stabiliserende en dynamiserende. De stabiliserende werkzaamheden zijn er op gericht de bestaande operatie te beheren en daarmee efficiënt en effectief geld te verdienen, waarmee ook de dynamiek kan worden gefinancierd. … Vervolgd