Crises en ontwikkeling

geplaatst in: Leren | 0

Bij genezing gaat het erom de krachten die in de mens, de organisatie of de maatschappij zelf zitten, aan te wenden. Problemen zijn er niet alleen om opgelost te worden, ze zijn er ook om te worden doorgemaakt en je … Lees verder

De ondernemende manager

geplaatst in: Ondernemen | 0

In grote lijnen zijn twee soorten werkzaamheden te onderscheiden, namelijk stabiliserende en dynamiserende. De stabiliserende werkzaamheden zijn er op gericht de bestaande operatie te beheren en daarmee efficiënt en effectief geld te verdienen, waarmee ook de dynamiek kan worden gefinancierd. … Lees verder

Waar wringt de schoen?

geplaatst in: Leren | 0

In veel organisaties zijn verschijnselen van verlamming en verzandende initiatieven waar te nemen. Op de vraag wat is nodig voor verlevendiging, luidt het antwoord: gedachteontwikkeling. Hieronder volgen enkele gedachten in dit verband. Er wordt veel mechanistisch gedacht en gehandeld. Kunnen … Lees verder

Gedachten over leren

geplaatst in: Leren | 0

In grote lijnen kunnen twee soorten van leren worden onderscheiden, namelijk het leren in de school- en collegebanken en het leren van eigen ervaringen. Men kan in het tegenwoordige onderwijs alles leren waardoor men daarna in staat wordt gesteld een … Lees verder