Dit programma is bedoeld voor mensen die onbevangen op zoek zijn naar meer betekenis, meer wijsheid en… de principes van het bestaan.

Een scholingsweg die leidt tot meer houvast in onszelf, bevat noodzakelijk een individuele en een sociale component.

Zelfstudie

Het boek kan men aanschaffen en zelfstandig bestuderen. Dat is de individuele component. Om het studiemateriaal te verduidelijken zijn twaalf YouTube filmpjes vervaardigd. Deze hebben vooral betrekking op deel I van het boek.

Bovengenoemde filmpjes zijn hier te bekijken.

Studiegroep

Verder kan men zich aanmelden voor deelname in een studiegroep waarvan de deelnemers in de maanden september, oktober, november en februari, maart, april en mei één dag bijeenkomen. Daarmee wordt voorzien in een sociale component van de scholingsweg. Zo’n studiegroep vormt een rustige ontmoetingsplaats waarbinnen kruisbestuiving plaatsvindt tussen deelnemers. Dit draagt erin bij dat deelnemers hun eigen professionele situatie in een breder perspectief kunnen gaan zien. Op deze wijze biedt een studiegroep Over begrijpen en beslissen de mogelijkheid te onderzoeken wat het in de huidige tijd betekent mens te zijn. Tijdens deze studiegroep bijeenkomsten komen de delen I en II van het boek aan de orde, maar kijken wij ook naar zaken die in de actualiteit zijn. Er zal sprake zijn van een gerichtheid op bewustwording. Voorts zal nu en dan gebruik gemaakt worden van kunstzinnige evaluaties als werkvorm. J.W Goethe: “Kunst kan ons doen beseffen wat onuitsprekelijk is.”

Merk op dat het niet gaat om een lineair leerproces, maar om een concentrisch leerproces. De paragrafen in het boek staan niet in een per se dwingende volgorde. De studie is erop gericht eerst de essenties, de universele principes van het kennen en van het bestaan te doorgronden. Van daaruit kan men op eigen kracht omgaan met alle mogelijke vraagstukken en zich daarbij al doende verder persoonlijk ontwikkelen.

Themamiddagen

Met ingang van 2020 gaan wij vier themamiddagen verzorgen waarin op attractieve wijze slechts enkele essenties worden gepresenteerd en besproken. Op een concrete manier wordt verduidelijkt dat waarnemen en denken de twee pijlers zijn waarop onze oordelen en besluiten behoren te worden gebaseerd. Terwijl wij in de dagelijkse praktijk vaak zien dat oordelen en besluiten zelden langs die route tot stand komen. Het zich gaan bezighouden met observaties van het denken is de eerste beslissende stap tot verheldering van zelfkennis en kennis van het denken. De deur tot het zelfstandig kennen en vrije handelen, tot zelfkennis en zelfsturing, opent zich.

De bijeenkomsten worden belegd in het Oude Tolhuys in Utrecht van 13.30 tot 17.30 uur met afsluitende borrel. De middagen zijn zo opgezet dat deze apart gevolgd kunnen worden zonder voorkennis uit de voorafgaande middagen. Themamiddagen doen recht aan zowel de individuele als de sociale scholingsweg.

Interesse?

Heb je interesse voor deelname in een studiegroep of aan een themamiddag? Stuur dan onderstaand formulier in en we laten weten wanneer er een nieuwe studiegroep wordt gestart of wat de exacte data worden van de themamiddagen zijn.