Dit programma is bedoeld voor mensen die onbevangen op zoek zijn naar meer betekenis, meer wijsheid en… de principes van het bestaan.

Een scholingsweg die leidt tot meer houvast in onszelf, bevat noodzakelijk een individuele en een sociale component.

Zelfstudie

Het boek kan men aanschaffen en zelfstandig bestuderen. Om het studiemateriaal te verduidelijken zijn twaalf YouTube filmpjes vervaardigd. Deze hebben vooral betrekking op deel I van het boek.

Bovengenoemde filmpjes zijn hier te bekijken.

Studiegroep bijeenkomsten

Verder kan men zich aanmelden voor deelname in een studiegroep waarvan de deelnemers maandelijks gedurende één dag – doorgaans op de derde vrijdag van de maand – bijeenkomen. Daarmee wordt voorzien in een sociale component van de scholingsweg. Een werkjaar omvat zeven bijeenkomsten in de maanden september, oktober, november en februari, maart, april en mei. Zo’n studiegroep vormt een rustige ontmoetingsplaats waarbinnen kruisbestuiving plaatsvindt tussen deelnemers. Dit draagt erin bij dat deelnemers hun eigen professionele situatie in een breder perspectief kunnen gaan zien. Op deze wijze biedt een studiegroep Over begrijpen en beslissen de mogelijkheid te onderzoeken wat het betekent mens te zijn. In deze studiegroep bijeenkomsten komen vooral thema’s uit deel II van het boek aan de orde.

Merk op dat het niet gaat om een lineair leerproces, maar om een concentrisch leerproces. De studie is erop gericht eerst de essenties, de universele principes van het kennen en van het bestaan te doorgronden. Van daaruit kan men op eigen kracht omgaan met alle mogelijke vraagstukken en zich daarbij al doende verder persoonlijk ontwikkelen. Dit verklaart ook, dat nieuwe deelnemers gaandeweg het leerproces tot een studiegroep kunnen toetreden. De paragrafen in het boek staan niet in een per se dwingende volgorde.

Workshop

Op aanvraag is het mogelijk om incompany een workshop over deze materie te verzorgen.

Interesse?

Heb je interesse voor deelname in een studiegroep? Stuur dan onderstaand formulier in en we laten weten wanneer er een nieuwe studiegroep wordt gestart. Ook bij interesse voor een incompany workshop kan onderstaand formulier ingevuld worden.