Het succes van de klant die het waard is, vormt voor mij de lol in mijn werk. Ik, Jaap van Rijswijk, had mijn werk niet op deze manier kunnen doen als de kennistheorie uit de Filosofie der Vrijheid niet op mijn pad was gekomen. Dit waardevolle gedachtegoed doceerde ik jarenlang in studiegroepen. Mark Maier en Arthur Uijterwijk maakten jarenlang deel uit van die studiegroepen. Met z’n drieën hebben wij het voornemen om dit waardevolle gedachtegoed over te dragen. Wij willen de condities creëren dat mensen gaan ervaren wat het betekent te ontdekken en begrijpen wat men doet. De principes van het kennen en het bestaan te doorgronden.

Jaap van Rijswijk

Jaap van Rijswijk (1947) behaalde aanvankelijk een onderwijsbevoegdheid Theoretische Werktuigbouwkunde. Daarna voltooide hij de academische studies Bedrijfskunde in Groningen en Filosofie in Utrecht. Binnen het bedrijfsleven vervulde hij achtereenvolgens de functies van Ontwikkelaar van Leersystemen bij Wolters Noordhof, Opleidingsfunctionaris bij Friesland Campina en Manager Training and Development bij het levensmiddelenconcern Wessanen. Van 1990 tot 2016 was hij gevestigd als onafhankelijk adviseur voor mens- en organisatieontwikkeling. In deze rol hielp hij leiders binnen het bedrijfsleven bij strategiebepaling en het omgaan met complexe vraagstukken. Het begeleiden van baanbrekende initiatiefprocessen behoorde daartoe. Dit bij opdrachtgevers als DSM, Shell, Tata Steel en Wessanen, alsook bij de ondernemingen Bolletje, DOC Kaas, ForFarmers, Meneba, Sun Microsystems en Verkade. Daarnaast is hij vanaf 1997 filosofiestudie in groepsverband mogelijk gaan maken. Velen hebben daarvan reeds de vruchten geplukt en tot op de dag van vandaag is hij daarmee bezig. Hij is aanhanger van het credo van Leonardo da Vinci: een leven lang leren.

Mark Maier

Mark Maier (1965) is opgeleid in Berlijn en Stuttgart als metaalkundig ingenieur en promoveerde aan het Max-Planck instituut in Düsseldorf.  In 1995 kwam hij met zijn gezin naar Nederland om materiaalonderzoek te doen voor de Europese Commissie. Vanaf 2001 werkte hij voor Tata Steel, o.a. als R&D manager op het gebied van productontwikkeling voor de automotive- en verpakkingsmarkten. In 2006 kwam hij in contact met Jaap van Rijswijk en bleef sindsdien regelmatig zijn cursussen en filosofische leergangen volgen. Tussen 2012 en 2016 werkte hij bij Shell, eveneens op het gebied van productontwikkeling en -verbetering. Tegenwoordig is Mark als docent en manager verbonden aan de hogeschool Inholland in Alkmaar. Hier heeft hij zijn roeping gevonden, namelijk in de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige professionals.

Arthur Uijterwijk

Arthur Uijterwijk (1968) deed zijn studie rechten in Utrecht en studeerde daar in 1994 af in de richting bedrijfseconomisch publiek- en privaatrecht. Hij deed verder een postdoctorale studie management en organisatie (MMO) aan de Universiteit van Tilburg (TIAS). Vanaf 2014 volgde hij verschillende leergangen bij Jaap van Rijswijk en studeert parttime Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Arthur is als jurist en manager werkzaam in de  internationale constructie-industrie, waarbij de laatste jaren de focus ligt op hernieuwbare energie. Zowel binnen zijn vakgebied, maar ook als het gaat om de maatschappelijke discussies rond de klimaatverandering en energietransitie, vindt hij het van het grootste belang een bijdrage te kunnen leveren om vooroordelen bij de deur achter te laten en zuiver te kunnen denken.