Crises en ontwikkeling

geplaatst in: Leren | 0

Bij genezing gaat het erom de krachten die in de mens, de organisatie of de maatschappij zelf zitten, aan te wenden. Problemen zijn er niet alleen om opgelost te worden, ze zijn er ook om te worden doorgemaakt en je er aan te ontwikkelen. Je helpt iemand niet door zijn probleem op te lossen en hem weg te laten gaan, zonder het vermogen in de toekomst zelf derge­lijke problemen op te lossen.

 

De geschiedenis toont ons, dat de maatschappij een levende werkelijkheid is. De historische ontwikkeling voltrekt zich als een open veranderings­proces: stap voor stap, van structuur naar structuur. De momenten van omvorming zijn crises. Een crisis duidt op een moment van rijping; over­rijp­heid dreigt, je bent toe aan iets nieuws. Dat gaat vaak gepaard met kramp, omdat men moeilijk afscheid neemt van vertrouwde innerlijke structuren.

 

Indien we in staat zijn het ontwikkelingsprincipe te doorgronden, kunnen we gaan zien dat crises onlosmakelijk verbonden zijn met ontwikke­ling. Het heeft geen zin ze te miskennen, het is juist belangrijk de tekenen te verstaan. Daartoe zouden we ons werkelijkheidsbesef moeten oprekken en gaan zien, dat de realiteit meer omvat dan de zintuiglijke (meetbare) werkelijkheid. Daarachter gaat een geestelijke werkelijkheid schuil, die eveneens toegankelijk is, mits daarvoor de waarnemingsorga­nen worden ontwikkeld. Die liggen in het denken, voelen en willen en zijn in ieder mens latent aanwezig. Onderwijs en wetenschappen leren wel veel, maar geven in deze weinig oriëntatie, zodat we ten aanzien van crises veelal met twee linkerhanden staan.

 

In de maatschappij en dus ook in bedrijven, zijn we zover dat we in deze tijd met een bepaald soort problemen geconfronteerd worden die op de noodzaak van fundamentele omvorming duiden. Dergelijke problemen hebben iets gemeenschappelijks, namelijk dat de oplossing afhangt van handelen in plaats van kennis. Zogenaamde deskundigen-oordelen, ideologische partijprogramma’s of management-masterplans helpen hier niet langer. Waar het nu om gaat, is tot oordelen te komen over hoe de inhouden van deze programma’s samenhangen met de werkelijkheid. We moeten de dingen niet alleen met het intellect benaderen, we moeten ingaan op de waarneming van de situatie zoals die is. In onze tijd moeten vele dingen worden omgebogen naar een andere richting of structuur. Dat vereist moed die is gebaseerd op een helder inzicht in de werkelijkheid waarin we leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *