Communicatie rondom veranderingen

geplaatst in: Leren, Ondernemen | 0

Communicatie van doelen en wegen als het om de koers van de onderneming en de invulling van werkplekken gaat, vereist bijzondere aandacht. Nu is communicatie een moeilijk vak. De kunst is bedoelingen over te brengen, zodanig dat deze begrepen worden. Dat betekent ook, dat naarmate de veranderingen ingrijpender zijn, er diepgaander en vollediger gecommuniceerd moet worden.

 

Communicatie rondom veranderingen

 

Communicatie rondom veranderingenDe afgebeelde figuur (bron: Boer & Croon) laat zien dat medewerkers die niet of nauwelijks door een organisatieverandering worden geraakt, ook niet of nauwelijks in het proces betrokken hoeven te worden. Het volstaat hen te informeren over wat er in de organisatie verandert. Worden zij intensiever door veranderingen geraakt, dan is een grotere betrokkenheid wenselijk. De communicatie richt zich dan op het creëren van begrip en – op een trede hoger – op het creëren van steun. Wanneer een verandering ingrijpende gevolgen heeft voor een medewerker en niet tot stand kan komen zonder zijn meedenken en meedoen, dan is het creëren van echte betrokkenheid van belang. Dit geldt bijvoorbeeld bij het herontwerpen van bedrijfsprocessen. Wanneer tot slot een verandering niet alleen een andere manier van handelen vergt, maar ook een andere mentale instelling, dan is commitment (innerlijke verbinding of eenwording in de idee) noodzakelijk.

 

Het belang van deze doordachte en gerichte benaderingswijze is tweeledig. Ten eerste voorkomt zij dat groepen van medewerkers die essentieel zijn voor het slagen van bepaalde veranderingen te weinig, te laat, te kortstondig en/of op verkeerde wijze worden betrokken bij veranderingen. Ten tweede voorkomt zij dat grote groepen van medewerkers die niet essentieel zijn voor het slagen van bepaalde veranderingen, op een veel te intensieve en vaak ook veel te emotionele wijze van zaken op de hoogte worden gebracht. Het communicatievraagstuk vormt een balanceervraagstuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *