| 0
1 juni 2019

Met aandacht heb ik ‘Over begrijpen en beslissen’ gelezen en de 12 toelichtende filmpjes gezien. De opzet ‘meer aandacht voor de begrips- en oordeelvorming ’ is m.i. geslaagd. ‘Over begrijpen en beslissen’ is beknopt, maar mede door het zien en horen van de toelichtende filmpjes met voorbeelden (totaal ongeveer 100 minuten = speelfilmlengte) zeker stimulerend om met de inhoud aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met ‘de  reddingsboei’ van Aristoteles en ook de oproep om zelf met innovaties te komen.  

In de PBL beleidsonderzoekspraktijk waar ik werkzaam ben gaat het vooral over begrijpen en beoordelen, niet over beslissen (besluitvorming ligt bij de Ministeries / Tweede Kamer). Wel wordt ons gevraagd om handelingsopties (beleidsalternatieven) voor te stellen. Bij het beoordelen gaat het vaak om het doelbereik (wordt het beleidsdoel gerealiseerd, zo niet; waarom niet?) en het beschouwen van trends. De inhoud van ‘Over begrijpen en beslissen’ is ook voor de onderzoekswereld relevant, niet alleen voor ondernemers.